לעולם אל תניחו טלפון נייד בכיס המכנסיים

טלפונים סלולרים פולטים קרינה מזיקה

טלפונים סלולריים פולטים קרינה אלקטרומגנטית EMF גם כאשר אינכם משתמשים בהם באופן פעיל. קרינה זו משפיעה ישירות על ה DNA שלכם.

כבו את הטלפון הנייד כשאינו בשימוש

כבו הטלפון הסלולרי שלכם לפני שאתה נושאים אותו ליד גופכם. אם אתם חייבים לשאת את הטלפון הסלולרי הרחיק אותו ככל הניתן. הניחו את הטלפון הנייד בתיק או בארנק, פעולה פשוטה שהשפעותיה דרמטיות.

כולנו רגילים כל כך לסחוב את הטלפון הסלולרי ביד, אבל זהו הרגל הרסני. הקרינה מופנית ישירות לאיברים הפנימיים שלנו, ולאברי הרבייה שלנו.

המצב קריטי ביותר כשמדובר באישה בהריון, כאשר הקרינה מופנית ישירות לעובר שתאיו רגישים במיוחד לקרינה.

ניתן גם לעשות שימוש בשרוול סלולרי להגנת EMF החוסם קרינה.

הפיצו את האהבה